CZ | EN | DE |

Akvária (Aquariums)

Hledat (search):
Skleník (glasshouse):
Rod (genus):

< Fotogalerie (Photo Gallery)

Cichlasoma severum, Poor Man´s Discus Cichlasoma severum, Poor Man´s Discus Dendrobates tinctorius Dendrobates tinctorius Moenkhausia pittieri, Diamond Tetra Moenkhausia pittieri, Diamond Tetra
Osteoglossum bicirrhosum Osteoglossum bicirrhosum Osteoglossum bicirrhosum, Silver Arowana Osteoglossum bicirrhosum, Silver Arowana Periophthalmus barbarus, Mudskipper (mangrove) Periophthalmus barbarus, Mudskipper (mangrove)
Phyllobates terribilis Phyllobates terribilis Phyllobates terribilis Phyllobates terribilis Placidochromis phenochilus Placidochromis phenochilus
Potamotrygon motoro, Ocellated River Stingray (male) Potamotrygon motoro, Ocellated River Stingray (male) Potamotrygon motoro, one of four babies born in garden, September 2009 Potamotrygon motoro, one of four babies born in garden, September 2009 Pterophyllum scalare, Angelfish Pterophyllum scalare, Angelfish

< Fotogalerie (Photo Gallery)

© všech snímků Botanická zahrada Teplice. Jakékoliv použití či zveřejnění snímků je podmíněno souhlasem zahrady, která musí být citována. Není-li to uvedeno jinak, je autorem fotografií J.R.Haager.

© of all pictures Botanic Garden Teplice. Any use or publication of the pictures is subject to a permission of the Botanic Garden Teplice, which must be quoted. If not stated otherwise, the author of photos is J.R.Haager.

© aller Aufnahmen Botanischer Garten Teplice. Jede Nutzung oder Veröffentlichung von Aufnahmen unterliegt der Genehmigung unseres Gartens, der zitiert werden muss. Wenn nicht anders angegeben, ist J.R.Haager der Autor der Fotografien.